Nước khoáng

Nước uống tinh khiết VINA BLUE
Nước uống tinh khiết VINA BLUE

Địa chỉ: số 01, đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: +84 33 3846 329
Fax: +84 33 3846 284
Email: halongtourvina@gmail.com
Website: http://www.halongtour.com
 
T_ON_TOP